logomasada

חברת מצדה הוקמה על ידי יוצאי יחידות קרביות ויחידות מיוחדות.

חברת מצדה הינה בעלת ידע מקצועי וניסיון בלחימה מכל הסוגים ובכל הצורות.

חברת מצדה הינה בעלת ידע עברי של אמל"חיות הן בגדודים והן ביחידות המיוחדות, ומכירה בצרכי ובדרישות הלוחמים בשטח.

חברת מצדה חותמת על דגלה את עיקרון ה"התאמה האישית" של הציוד לפי צרכי הלוחם בשטח ולפי דרשותיו האישיות.

חברת מצדה עוסקת גם בייצור תעשייתי כמו גם בייצור בודדים, לפי הזמנה אישית ולפי דרישותיו של הלקוח. התאמת הציוד נעשית על פי סוג הלחימה, צרכי היחידה ונהלי היחידה ממנה מגיע הלוחם.

חברת מצדה מקפידה על פיתוח וחידוש המוצרים (הן בנוחות והן בעיצוב) על מנת להקל על תפקוד הלוחם והעלאת הרמה המקצועית שלו.

מצדה
Holster weapon נרתיק לנשקCombat units יחידות קרביות נשק Weapon masada vest ווסטים masada vests ווסטים